Schuco Corona CT70

Schüco Corona CT 70 AS

Dubina profila od 70 mm kao 5-komorni sistem profila
Uska vizuelna širina od 120 mm = uska optika i najbolje mogući upad svjetlosti
Tri varijante krila: “Classic” (pomjerena površina), “Rondo” (pomjerena četvrtina) i “Cava” ( pomjerena polovina)
Schüco Corona CT 70 AS je sistemski kompatibilan sa SI 82 kao i Schüco AluInside
Moguće 3-struko zastakljenje sa debljinom stakla od 52 mm
Jednostavno održavanje i dugovječna površina
Isporuka sa srebrnasto sivim zaptivcima kod bijelog profila
Veliki izbor univerzalnih boja i drvenih dekora kao i alumiijumskih zaštitnih omotača

Visoki komfor prozora sa oslonim sistemom zaptivanja
​​​PVC –sistem prozora Schüco Corona CT 70 AS sa oslonim zaptivkom bazira na 5 komornoj tehnologiji . Uska vizuelna širina obezbjeđuje maksimalno moguć upad svjetlosti i pruža istovremeno vrlo dobre karakteristike toplotne izolacije.

Schüco Corona CT 70 AS sistem prozora pogodan je za različite mogućnosti primjene u novogradnji kao i kod renoviranja. Zbog obimnog programa pribora istovremeno je obezbjeđena i visoka bezbjednost sistema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *