COMFORT M9400

M9400 se sastoji od jednog od najsavršenijih sistema otvaranja koji mogu zadovoljiti širok spektar različitih potreba sa zadovoljnim performansama.

Osnovna dubina sistema 45 mm
Velika raznolikost dizajna u vezi sa izgledom prozora i vrata
Veliki broj profila koji se mogu koristiti prema potrebnoj tipologiji i građevinskom rješenju
Debljina stakla do 26mm i težina krila do 130kg
Sistem takođe ima specijalne komorne profile sa intenzivnim zakrivljenim dizajnom kako bi se simulirali po izgledu drvenih prozora (efekat drveta).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *