M5600 SMARTIA M5600 je Alumil-ov sistem za zaštitu od sunca sa fiksnim ili brisolejima podešivog nagiba, konstruktivnih i estetskih formi za kontrolu željene količine prirodnog osvetljenja. Efekat se postiže postavljanjem elipsoidno dizajniranih brisoleja, bilo vertikalno ili horizontalno, sa opcijom pokretanja ili fiksiranja u određenom položaju. Raznolikost širina, izbora brisoleja i primenjenoh rešenja, su posledica činjenice da je serija M5600 kompatibilna sa bilo kojom Alumil fasadom. Kao dodatak, sistem nudi niz posebnih profila za primenu kod ventilacionih otvora za provetravanje garaža, motornih odeljenja, skladišta i sl. Širine komponentnih brisoleja su dostupne od 100 do 800mm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *