SMARTIA M50

M50 je kompletan fasadni sistem za visoku energetsku efikasnost koji nudi neograničenu slobodu u dizajnu i ispunjava sve zahteve savremene arhitekture zahvaljujući sledećim karakteristikama:
50 mm širina vertikala i horizontala
Visoka toplotna izolacija do Uf=1,0 W/m2K, čini sistem idealnim za sve klimatske regione i za niskoenergetske zgrade
Veliki izbor stubova za velika opterećenja uz mogućnost dodavanja čeličnih ojačanja
Mnogobrojna dizajnerska rešenja vidnih poklopnih profila
Verzija strukturalnog zastakljivanja, bez poklopnih profila, uz korišćenje istog profila za vertikalne i horizontalne nosače
Sve vrste otvaranja primenjivih na zid zavese (paralelno u polje, otklonom u polje sa gornjim kačenjem, unutra okretno-nagibno, okretno-nagibno sa skrivenim krilom)
RC 3 (WK3) klasa protiv-provalne zaštite
Otpornost na metke (FB6) i protiv-požarna (EI 30) opcija
Izuzetna zvučna izolacija uz dodatak P50
Rešenje za sve oblike površina (nagnute, poligonalne)
Posebni nosači lamela iz sistema za spoljnu solarnu zaštitu
Kombinacija sa svim tipovima vrata iz sistema M11500 kao i drugim ALUMIL sistemima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *