SMARTIA M9650

M9650 je ekonomični termo prekid sistem sa specijalnim poliamidom sa staklenim vlaknima koji zadovoljava nivo izolacije. Sertifikovan je u Nemačkom institutu IFT Rosenheim, nudi osnovnu izolaciju, i može se kombinovati bez posebnih estetskih razlika sa sistemom M11000 na istom objektu, jer imaju slične karakteristike i dizajn.
Osnovna dubina sistema 50mm
Debljina stakla do 30mm a nosivost po krilu do 130Kg
Mogućnost kombinovanja sistema sa Euro žleb ili PVC žleb okovima
Specijalni 18 mm poliamid u ramovima i krilima obezbeđuje Uf = 2,6 – 3,3 W/m²K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *